Danıştaydan “American Staffordshire Terrier” kararı

Bünyesinde hayvan dernekleri bulunan bir federasyon, Tabiat Muhafaza ve Ulusal Parklar Genel Müdürlüğünce 7 Aralık 2021’de yayımlanan “Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi”nin kimi kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı.

Federasyon dilekçesinde, 5199 Sayılı Hayvanları Muhafaza Kanunu’nun 14. hususunda, “Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, ikram etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır.” kararı yeterince, “tehlike arz eden hayvanların” belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda hazırlanan genelgede, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin “tehlike arz eden hayvanlar” olarak yer aldığı tabir edildi.

“Tehlike arz eden” köpekler ortasında gösterilen American Staffordshire ırkının yanılgılı olarak pitbull melezi olarak değerlendirildiği sav edilen dilekçede, “Bu ırkın tehlike arz eden hayvanlar kategorisine dahil edilmesinin bilimsel açıdan mümkün olmadığı, dava konusu genelgenin sebep, emel ögeleri istikametinden sakat olduğu ayrıyeten ölçülülük ve münasebet unsurlarına de muhalif olduğu ortadadır.” sözlerine yer verildi.

“DAVA AÇMA EHLİYETİ YOK”

Danıştay 10. Dairesi, federasyonun dava açma ehliyeti bulunmadığına karar vererek, davayı reddetti.

Dairenin kararında, iptal davalarının yönetimin, hukuka uygun davranmasını sağlayan en kıymetli kontrol araçlarından olduğu lakin bu davaların direkt menfaatleri ihlal edilen şahıslarca açılabileceği hatırlatıldı.

Aksi halde “dava konusu edilecek süreç ile dava açacak kişi ortasında aşikâr ölçüler içinde menfaat münasebeti bulunması şartının” ihlal edileceğine dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Federasyonlar, kuruluş maksatları birebir olan en az 5 dernek ile kurulur. Federasyonların, kendisine bağlı derneklerin dava açabilecekleri düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti yoktur. Bu kapsamda, davacı federasyonun, hükmî kişiliğine yönelmeyen genelgenin iptalini istemekte direkt bir menfaati bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bu durumda federasyonun, dava açma ehliyeti bulunmaması nedeniyle uyuşmazlığın temelinin incelenmesine hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın ‘ehliyet yönünden’ reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Öte yandan Danıştay 10. Dairesi, tıpkı federasyonun Dogo Argentino cinsi köpeklerin “tehlike arz eden hayvanlar” listesinden çıkarılması istemiyle açılan davayı da birebir münasebetle reddetmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.