Milli Eğitim Bakanlığında yeni bakan yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Celile Eren Ökten’in ataması yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Nazif Yılmaz ise aynı göreve yeniden getirildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Ömer Faruk Yelkenci, Kemal Şamlıoğlu, Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına atandı.

Bern Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Celile Eren Ökten’in özgeçmişi şöyle:

Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde doçent olarak görev yapıyor. Yeni Türk Edebiyatı, dünya edebiyatı, söylem, toplum dilbilim, metin dilbilim, bilimsel araştırma yöntemleri, yabancı dil olarak Türkçe dersleri veren Ökten, yüksek lisans tezleri yürüttü.

Ana dil edinimi, ikinci dil edinimi ve yabancı dil eğitimi üzerine çalışmaları bulunan Ökten, Prof. Dr. Kazım Yetiş danışmanlığında yürütülen doktora tezinde hem Türkçenin hem de İngilizcenin ana dil olarak öğretilmesini çalıştı.

2006-2007 yılları arasında Wisconsin Üniversitesinde (Madison) Eğitim Programları Bölümünde Prof. Dr. Thomas Popkewitz ile “dil planlaması ve dil politikaları” üzerine doktora sonrası araştırmalar yapan Ökten, daha sonra 2007-2011 yıları arasında Prof. Dr. François V. Tochon ile Wisconsin Üniversitesi ve ABD Eğitim Bakanlığının ortak desteklediği, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe programlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje olan “Dil Öğretiminde Derin Yaklaşım” çalışmasında eş yürütücü, materyal geliştirici ve program düzenleyicisi olarak görev aldı.

Uzun yıllar hem Galatasaray Üniversitesi hem Yıldız Teknik Üniversitesindeki Erasmus programlarında dil eğitmenliği yapan Ökten, University of Chicago yaz okulunda Türkçe ve Osmanlı Türkçesi eğitmenliği yaptı.

Ana dil öğretimi, edebiyat öğretimi, ikinci dil edinimi ve yabancı dil eğitimi üzerine makaleleri ve kitap bölümleri, akademik dergilerde hakemlikleri bulunan Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde düzenlenen Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili eğiticilere yönelik sertifika programlarında uzun yıllardır görev aldı, YTÜ TÖMER müdür yardımcılığı görevini de yürüttü.

Celile Eren Ökten, 2022’den beri Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak görev yapıyordu.

Ömer Faruk Yelkenci’nin özgeçmişi şöyle:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Yelkenci, Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Öğretmenliği Programında doktora derecesini tamamladı.

Meslek hayatına özel bir öğretim kurumunda başlayan Yelkenci, 4 yıl MEB bünyesinde öğretmenlik yaptıktan sonra özel sektöre döndü. Yelkenci, bir özel okul zincirinde sırasıyla, okul müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

2014’te tekrar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçen Yelkenci, Bakanlıkta 2014-2016 yılları arasında Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, 2016-2018 yılları arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, 2018-2022 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde rektör danışmanı olarak görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim felsefesi dersleri de veren Yelkenci, tekrar özel sektöre dönerek bir özel okul zincirinde genel müdür olarak çalıştı.

Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak İstanbul ölçeğinde eğitim işlerinin, okul öncesi, ilk ve orta öğretim, mesleki eğitim, özel eğitim, öğretmen yetiştirme, BT içeren eğitim tasarımı ve yatırımlar alanlarını yönetti, birçok proje yürüttü.

Yelkenci, Bakanlıkta Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürüyken dershanelerin dönüşümünün yanı sıra daha çok öğrencinin özel öğretime ulaşmasını sağlayan teşvik sürecini yönetti.

Özel sektörde genel müdür olarak işletme ve bütçe yönetimi ile bütünleşik pazarlama konularında deneyim kazanan Yelkenci, özgün bir felsefe üzerine eğitim modellemesi tasarlayıp uyguladı, yükseköğretimde ders verdi, rektör danışmanı olarak projeler yönetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Yelkenci, iyi derecede İngilizce biliyor.

Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nun özgeçmişi şöyle:

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu olan Şamlıoğlu, edebiyat eğitimi üzerine yüksek lisansını, Yeni Türk Edebiyatı üzerine doktorasını tamamladı, aynı alanda doçent oldu.

1999 yılında başlayan meslek hayatında kamuda ve özel sektörde öğretmen, eğitim yöneticisi ve genel müdür olarak görev yapan Şamlıoğlu, bu süreçte eğitim alanının yanı sıra insan kaynakları, işletme ve bütçe yönetimi üzerine çalışmalar yürüttü.

Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığında daire başkanlığı ve genel müdürlüğü döneminde Türk eğitim sisteminde bütüncül olarak kalite artışının gerçekleştirilmesi, mukayeseli olarak ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim uygulamalarının incelenmesi, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim imkanlarının geliştirilmesi ile eğitim ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesi gibi konularda çalışmalar yaptı.

Şamlıoğlu, 2018’de Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi seçildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde genel sekreterlik görevi sürecinde Şamlıoğlu, üniversitenin akademik yayın kapasitesinin geliştirilmesi, öğrenci merkezli eğitimin kurgulanması, dış paydaşlar ile işbirliği geliştirerek eğitim süreçlerine ilişkin topyekun kalite artışının sağlanması, eğitim öğretimde niteliğin geliştirilmesi bağlamında sempozyum, çalıştay, mesleki gelişim, akreditasyon ve iş zekası gibi alanlarda çalıştı.

Yazar ve akademisyen Şamlıoğlu, eğitim, medeniyet ve düşünce tarihi üzerine yazılar kaleme alıp, pek çok yayın organında mülakat, demeç ve yazılara imza attı. Akademik alanda ulusal ve uluslararası yayınevlerinde yayımlanmış kitaplar ve makaleler kaleme aldı.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, iyi derecede İngilizce biliyor.

Nazif Yılmaz’ın özgeçmişi şöyle:

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalında 1998 yılında yüksek lisans eğitimini, Bursa Uludağ Üniversitesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalında 2021 yılında doktora eğitimini tamamladı.

1995-2010 yılları arasında İstanbul’da farklı okullarda öğretmenlik yapan Yılmaz, 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kitap yazım komisyonunda bulundu. 2009-2010 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde misafir okutman olarak Arapça dersleri veren Yılmaz, 2010-2012 yılları arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde koordinatör öğretmen olarak görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, aynı zamanda Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığına bir süre vekalet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevini 2014-2022 yılları arasında yürüten Yılmaz, din öğretimi ve imam hatip okullarıyla ilgili farklı program ve projelerin başlatılmasına öncülük etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine 7 Ocak 2022’de atanan Yılmaz’ın eğitim ve din eğitimi alanında sivil toplum çalışmaları, komisyon üyelikleri, eğitim koordinatörlükleri, seminer ve konferanslarının yanı sıra yayımlanmış çeşitli kitap, makale ve yazıları bulunuyor.

İyi derecede Arapça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx