BirGün/Kadın Yüz yılı aşkın bir süre önce ‘ya sosyalizm ya barbarlık’ ve ‘vardık varız var olacağız’ sözleriyle tanıdığımız Rosa Luxemburg 5 Mart 1871’de Çarlık Rusya işgali altındaki Polonya topraklarında doğdu. O yıllarda tanık olduğu Yahudi kıyımının ardından genç Polonyalı sosyalistlerin kurduğu proleterya partisine katıldı. 18 yaşında ise Polonya’da kadınlar üniversitelere kabul edilmediği için İsviçre’ye iltica