WWF-Türkiye’den “Doğamız Kazansın” Çağrısı

WWF-Türkiye (Doğal Ha­yatı Koruma Vakfı), daha güçlü, sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye için karar vericilerin atması gereken en acil ve öncelik­li adımları sıraladığı bir çağrıda bulundu.

Yapılacak seçimlerin hava­nın, suyun ve toprağın da ka­derini belirleyeceğini belir­ten WWF-Türkiye; daha güçlü, sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye için hayata geçirilmesi gereken en acil ve öncelikli 10 ta­lebi şöyle sıraladı:

Aşırı ağaç kesimine son verilmeli

1. İklim kriziyle mücadele için sera gazı emisyonları­nın bugünden itibaren 2030’a kadar en az yüzde 35 oranında azaltılması.

2. Orman alanlarında, ma­den, turizm, yapılaşma gibi amaç dışı alan tahsisine ve aşırı ağaç kesimine son verilmesi.

3. Kara, deniz ve tatlısu eko­sistemlerinde, Korunan Alanlarımızın 2030’a kadar yüzde 30’a çıkarılması.

Yüzde 25 onarıcı tarım

4. Tüm kıyılarımızda gırgır avcılığı için avlanma derin­liğinin minimum 50 metreye çı­karılması ve balıkların göç yolu İstanbul Boğazı’nın 2025’e kadar gırgır balıkçılığına tamamen ka­patılması.

5. Doğa ve insanın sağlı­ğı, çiftçinin refahı için, 2030’a kadar tarım alanlarının en az yüzde 25’inde onarıcı ta­rım yapılması.

6. Kuraklık ve iklim krizi ile mücadele ile su kaynakları­nın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için Su Kanunu tasla­ğının bir an önce yasalaşması.

Denetimler sıkılaştırılmalı

7. 2030’a kadar doğaya karı­şan plastiğin sıfırlanması.

8. Doğanın ve çevrenin ko­runması ile ilgili yasal dü­zenlemelerin etkin uygulanması, denetimlerin sıkılaştırılarak ih­lallere sıfır tolerans gösterilmesi.

Karbonsuzlaşmaya destek verilmeli

9. Tüm süreçlerin, katılımcı, şeffaf, özellikle dezavan­tajlı grupları kapsayacak şekilde yürütülmesi ve değişimden et­kilenecek tüm kesimlerin mağ­duriyetlerini giderecek adil dö­nüşümün gözetilmesi.

10. Üretime yönelik tüm teş­vik ve fonların; temiz üre­timi, doğa dostu teknolojileri ve karbonsuzlaşmayı destekleyecek şekilde, kirleten yöntemlerden sürdürülebilir ve döngüsel üreti­me yönlendirilmesi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*