Bursa AFSİAD’dan ‘yazılım vadisi’ çağrısı

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, bilişim sektörünün gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) Başkanı da olan Doğrul, bilişim sektöründe nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekerek, “Global ölçekte bilişim sektörü, hızla gelişen ve değişen bir alan olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’de de bilişim sektörü, son yıllarda önemli bir büyüme göstermiştir. Özellikle yazılım, bilişim teknolojileri ve internet tabanlı hizmetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı artmıştır. Baktığınızda bilişim sektörüne yapılan yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri giderek artmaktadır. Genç nüfus avantajıyla ülkemiz, bilişim sektöründe nitelikli iş gücü potansiyeline sahiptir. Bursa AFSİAD olarak bilişim sektöründe üst liglere girmeyi hedefliyorsak, öncelikle eğitim ve mesleki gelişim programlarına önem vermemiz gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.
Bursa özelinde bilişim sektörünün son durumunu değerlendiren Doğrul, “Şehrimiz geleneksel sanayi alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olmasına rağmen, bilişim sektöründe henüz benzer bir güce ulaşamamıştır. Bu noktada sanayi ve teknoloji entegrasyonunu sağlayacak adımlar atılabilir. Bunun için de Bursa’daki üniversitelerden insan yetiştirme konusunda daha fazla faydalanılabilir. Üniversite-sanayi işbirliği ilerilere taşınırsa, bunun olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğimizi düşünüyorum. Türkiye genelinde ve Bursa özelinde bilişim sektörünün gelişimi için eğitim, inovasyon, yerel ekosistem ve kamu-özel işbirliği gibi alanlarda atılacak adımlar önemlidir. Bu adımların planlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesi, bilişim sektörünün büyümesini ve rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır. Böylece Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet edebilir bir bilişim ekonomisine sahip olması desteklenmiş olacaktır” dedi.

Üretim ve eğitim gücü düşünüldüğünde Bursa’ya mutlaka bilişim alanında bir merkez kazandırılması gerektiğine inandıklarını belirten Bursa AFSİAD Başkan Yardımcısı İdris Doğrul, “Bursa’ya bilişim vadisi yapılması adına yıllar önce ciddi bir kamuoyu oluşmuştu. Ancak proje Bursa yerine başka bir ilde hayat buldu. Bu noktada hedefimizi yazılım vadisi olarak güncelleyebiliriz. Dünya geneline baktığınızda, Hindistan örneğinde de olduğu gibi; yazılım alanında düşük maliyetlerle önemli kazançların sağlandığını görüyorsunuz. Bursa sahip olduğu potansiyelle, yazılım alanında zirveye oynayabilir. Yeter ki gerekli yatırımlar yapılsın ve destek programları devreye alınsın. Bu yatırımlar sadece şehrimizin değil ülkemizin de menfaatine olacaktır. Tüm dinamiklerle aynı paydada birleşerek Bursa’yı, Türkiye’nin yazılım merkezi haline getirmek için ortak hareket etmeliyiz. Çünkü dünya artık farklı bir yere evriliyor. Bursa AFSİAD olarak Türkiye’nin yazılım hamlesini Bursa’dan başlatabilmek için çalışmamız gerektiğine inanıyoruz” çağrısında bulundu.

Bursa sanayisinde “dijital dönüşüme” yönelik yapılan yatırımları da değerlendiren Doğrul, “Genellikle daha fazla kaynak ve teknolojiye erişimleri olduğundan, büyük şirketler dijital dönüşüme daha hızlı adapte olabiliyorlar. Bu şirketler, dijital altyapılarını güçlendirmek için önemli yatırımlar yapabiliyor. Mesela endüstri 4.0 uygulamalarını benimsemeye çalışıyorlar. KOBİ’lerin ise genellikle dijital dönüşüm sürecinde daha yavaş ilerlediğine şahit oluyoruz. Bunun öncelikli sebebi elbette ki sınırlı finansal kaynaklardır. Ancak, devletin ve çeşitli kurumların bu noktada destek programları bulunuyor. Bu avantajlardan KOBİ’lerimiz mutlaka faydalanmalılar. Devlet teşvikleri, eğitim programları ve stratejik yatırımlar, sanayicilerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olmaktadır. Ancak, daha fazla ilerleme kaydedebilmek için dijital yeteneklerin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması kritik öneme sahiptir. Bilişim teknolojileri ve yazılım alanında yapılacak çalışmalara Bursa AFSİAD olarak her türlü desteği vereceğimizi buradan belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx